Ֆիլմադարան

''Հայջրմուղկոյուղի'' ՓԲԸ կառավարման կենտրոն


Նոյեմբերյանում նոր են բացահայտել՝ ինչ ասել է ծորակի մշտական ջուր


Ջրի ճանապարհը՝ դեպի Բերդ


Նվեր մարզիկին 02.06.2015


Տոն երեխաների համար 31.05.2015«Սաուր» ներկայացնող «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ն տարեկան հաշվետվություն 2014 թ.,


«Սաուր» ներկայացնող «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ն այցը Գավառի մանկատուն 06.01.2012


Գավառի մաքրման կայան