Բանկեր

(բացի ֆինանսական ծառայությունների մատուցումից, իրականացնում են նաև ընկերության բաժանորդներից ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների դիմաց վարձավճարների ընդունում)

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ

«Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ

Այլ ընկերություններ

(իրականացնում են ընկերության բաժանորդներից ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների դիմաց վարձավճարների ընդունում)

«Հայփոստ» ՓԲԸ