Ս/թ մարտի 15-ին տեղի է ունեցել «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ թվով 21-րդ վիճակահանությունը, որի արդյունքում 5 բաժանորդ պարգևատրվեցին 150.000-ական ՀՀ դրամով: Սրանք այն բաժանորդներն էին, ովքեր անցած երկու ամիսների ընթացքում ընկերությանն էին ուղարկել իրենց ջրաչափի ցուցմունքը, այն ուղարկելով 81- 71 կարճ համարին, կամ գրանցելով ընկերության կայքի համապատասխան բաժնում:

ID: 452993900 Բաղդասարյան Կարո ք.Կապան Հալիձոր 18 21

ID: 352332255 Ստեփանյան Ստեփան ք.Հրազդան Ջրառատ 504

ID: 150997132 Արշակյան Ռոզա գ.Շահումյան

ID: 335547057 Սոլկարյան Հակոբ ք.Չարենցավան 6 րդ 4 28

ID: 83889628 Հարությունյան Նորիկ ք.Մասիս 3-րդ 3-րդ 8 10