Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ «Տանդեմ Փեյմինթս» Ընկերությունը «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲ Ընկերության հետ կնքված պայմանագրին համապատասխան ստացել է Հայջրմուղի հաճախորդների օգտին վճարումներ ընդունելու իրավունք։ Այսուհետ ԱՐՔԱ համակարգի կայքի միջոցով Դուք կարող եք կատարել ջրամատակարարման ծառայությունների դիմաց ամսական վարձերի վճարում ՀՀ մարզերի համար: Վճարում կատարելու համար անհրաժեշտ է մուտքագրել բաժանորդի պայմանագրի համարը համապատասխան դաշտում: