Միացյալ Արհկոմի և մասնաճյուղերի Արհեստակցական կազմակերպությունների նախաձեռնությամբ և միջոցներով աշխատավորական կոլեկտիվներում ամեն տարի պարտադիր նշվում են հանրապետական մի շարք տոներ, այդ կապակցությամբ կազմակերպելով տարբեր հավաքույթներ և միջոցառումներ: Տարվա ընթացքում Արհկոմի միջոցներից համակարգի կարիքավոր կամ դժբախտ դեպքերի առնչված աշխատողներին տնօրինության կողմից տրվում են դրամական կամ նյութական օգնություն: