Ողջունում ենք մեր բաժանորդներին «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ վերջերս թարմացված կայք : Այստեղ Դուք կարող եք ոչ միայն ծանոթանալ մեր ընկերության կառուցվածքին, այլ նաև հատուկ Ձեզ համար առաջարկվոց ընթացիկ ծրագրերին և ծառայություններին:

ՆԱԽԿԻՆՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՍԱԿԱԳՆԵՐ

«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ 1 մ3 ջրաքանակի գինը ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ)
2009թ. ապրիլից
Ջրամատակարարում 154,47
Ջրահեռացում 25,31
Ընդամենը 179.78
Մեծածախ 51.49

Ջրաչափի Ցուցմունք